Categorie: Wijkplatform

Het Wijkplatform

Oudgeleen tekening

De Wijkkrant

Nummer 10 Editie 2019-1 Hieronder vind u de digitale versie van de Wijkkrant Oud-Geleen van de afgelopen jaren. Editie Uitgave 2018-2 Nummer 9 Oktober 2018 2018-1 Nummer 8 April 2018 2017-1 Nummer 7 April...

Dag van de wijk 2017

Dag van de Wijk d.d. 29 oktober 2017 De door het Wijkplatform georganiseerde Dag van de Wijk mag als geslaagd worden beschouwd. Vooral dankzij de bezoekers die van jong tot oud deze dag bezochten....

Oudgeleen tekening

Notulen wijkplatform overleg

Vergaderingen 2020 Datum  Vergadering Notulen  07-01-2020  Dagelijks Bestuur Klik Hier  04-02-2020  Groot Wijkplatform Klik hier  07-04-2020  Dagelijks Bestuur Geannuleerd  02-06-2020  Groot Wijkplatform Geannuleerd  16-09-2010  Dagelijks Bestuur Klik Hier  06-10-2020  Groot Wijkplatform    07-11-2020  Dagelijks...

Wat doet het wijkplatform Oud-Geleen?

Wat doet het wijkplatform Oud-Geleen?

Het wijkplatform Vestigt de aandacht van inwoners, gemeentebestuur en professionele organisaties op onderwerpen die van belang zijn voor hen die voor het merendeel een adres hebben met postcode 6166. Tevens probeert het platform wijkbewoners...

Leden Dagelijks Bestuur en Groot Wijkplatform

Leden Dagelijks Bestuur en Groot Wijkplatform

Leden Dagelijks Bestuur en Groot Wijkplatform  Jannie Wiskerke  Voorzitter, Wijkkrant  Dagelijks bestuur  j.wiskerke1@kpnplanet.nl  046-4755689  Joep Jorissen  Vice Voorzitter, wijkkrant  Dagelijks bestuur  avanderfeesten@home.nl  06-54396632  Theo Kloet  Secretaris  Dagelijks bestuur  t.kloet@kpnplanet.nl  046-4748522  Dave Simons  Lid Dagelijks...