Ontmoetingsmiddag ontstaansgeschiedenis Geleen

De geplande ontmoetingsmiddag die de organisatoren van ‘Esuchbleef’ en de ‘Heemkundevereniging Geleen’ op 18 oktober in het gebouw van de Heemkundevereniging hebben gepland, wordt tot een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2021 opgeschoven. De organisatoren zijn van mening dat met de huidige corona maatregelen niet de gewenste ontmoetingen tussen de bezoekers tot stand kunnen worden gebracht.

Tijdens deze middag zou er aandacht zijn voor verschillende onderwerpen die de ontstaansgeschiedenis van Geleen raken, maar ook voor gebeurtenissen die in het geheugen van veel Geleendenaren staan gegrift zoals de Staatsmijn en Cokesfabriek Maurits en de brand van de gaasketel. Hoewel er al veel beeldmateriaal beschikbaar is, grijpen de organisatoren het uitstel aan om van deze en van andere onderwerpen zoals het sportpark en de bekende grote steen in het park en van de keutelbeek nog meer verhalen, anekdotes, foto’s en films boven water te krijgen. Hiervoor kan men zich melden per email bij y.frencken@home.nl of bij Paul Coenen tel 0464742691

Voor verdere vragen en informatie kunt u zich wenden tot:

Piet Bijlmakers 0464432089 / 0616810437 en

Laurens Schumacher 0614319567