Heemkunde Vereniging Geleen Ontmoetingsdag 24 april 2022


Na drie keer  uitstellen vanwege Corona organiseert Esuchbleef samen me de Heemkunde Vereniging Geleen  op zondag 24 april 2022 een ontmoetingsdag waarbij iedere Geleendenaar welkom is. Tevens zal die dag de recent aangelegde heemtuin – de Hemelrijk tuin Jupiter –  door de Heemkundevereniging in gebruik worden genomen.Alle activiteiten vinden plaats in het gebouw van de Heemkundevereniging en het Theater Karroessel , het gebouw dat bij veel Geleendenaren bekend is als de vroegere lagere school Augustinus met de bekende gymzaal, gelegen aan de Groenseykerstraat, hoek Jupiterstraat.

Behalve het elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje, wordt die dag door films, fotoexposities en voordrachten aandacht besteed o.a. aan de ontwikkeling van Geleen, de staatsmijn en cokesfabriek Maurits, het sportpark met de bekende kei, de Keutelbeek voor en na de overkluizing, oude gebruiken zoals communiefeesten.

Tevens kan de bezoeker kennis maken met de Heemkunde expositie van oude voorwerpen, Geleense schilders en met de fotocollage van Geleense gebouwen, klassefoto’s van Geleense scholen, enz.De dag wordt geopend om 11 uur en duurt zolang het gezellig is.