Opening speeltuin ’t Weike

Vanuit het bestuur van Speeltuin ’t Weike willen we u graag informeren over het volgende:

Na zo’n 8 maanden hard werken gaat Speeltuin ’t Weike aan de Eloystraat in Oud-Geleen op zaterdag 12 juni weer open. De officiële heropeningshandeling is om 11.00 uur samen met de gemeente en alle bezoekers. Vanaf dat moment kan er volop worden gespeeld en is er een speciaal activiteitenprogramma.

Alle activiteiten vinden plaats binnen de dan geldende coronamaatregelen.

 De speeltuin is na 16 jaar intensief gebruik samen met de firma Eibe in zijn geheel gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Na een jaar van voorbereiding is direct na het speelseizoen 2020 gestart met de werkzaamheden, die nu bijna in zijn geheel zijn voltooid. Een klein deel volgt nog in het najaar. Deze renovatie is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Sittard-Geleen en een aantal fondsen, zoals het VSBfonds, Oranje Fonds, Sint Clemensstichting, Jantje Beton en Fonds Sociale Instellingen. Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) besluit in juni over hun financiële bijdrage. Daarmee kunnen we de renovatie afronden. Speeltuin ’t Weike maakt het mogelijk dat kinderen met een handicap samen kunnen spelen met leeftijdsgenootjes zonder beperking.

Naast de financiële steun van gemeente en fondsen, hebben ook de nodige sponsors financieel en in natura een bijdrage geleverd. En niet te vergeten de enorme inzet van de vrijwilligers, waardoor veel geld is bespaard