Brief Buurtpreventie WhatsApp

Aanmelden Buurtpreventie Whatsapp kan via:
info@wijkplatformoudgeleen.nl

BuurtWhatsApp 

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. Het is de intentie dat bewoners, politie en gemeente samen proberen om bepaalde vormen van criminaliteit, zoals woninginbraak, vandalisme en verstoringen van de openbare orde te bestrijden.

Whatsapp kan ingezet worden als een digitale vorm van buurtpreventie. Elders in onze gemeente zijn met succes reeds diverse WhatsApp buurtpreventiegroepen actief. Als wijkplatform Oud-Geleen hebben wij in overleg met de gemeente en de wijkagent het initiatief genomen om ook in onze wijk een dergelijke groep op te zetten. Omdat de wijk een grote oppervlakte beslaat, zal deze worden opgedeeld in een aantal kleinere gebieden met elk hun eigen BuurtWhatsapp. Via de beheerders staan de afzonderlijke groepen met elkaar in contact.

Wat is BuurtWhatsApp?

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties ineen bepaalde buurt. Daarvoor maak je gebruik van een smartphone. Zie je verdachte situaties of personen in de buurt, dan informeer je elkaar hierover via de BuurtWhatsApp. In een BuurtWhatsApp zitten maximaal 256 buurtbewoners. De minimumleeftijd van de deelnemers is 18 jaar. Elke groep heeft één beheerder. Deze ziet toe op het doelmatig gebruik van de app en hij/zij voegt deelnemers toe en zo nodig af. Het is niet de bedoeling dat de Whatsapp-groep gebruikt wordt voor onderlinge contacten of privé-berichten.

De gemeente Sittard-Geleen ondersteunt de ontwikkeling van BuurtWhatsapp door de wijken waar  buurtpreventiegroepen actief zijn, bij de ingangen te voorzien van “Whatsapp buurtpreventieborden”.

WhatsApp-groep voor onze buurt?

Wilt u meedoen in de WhatsApp-groep bij u in de directe omgeving? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden door uw volledige naam, adres, leeftijd en het telefoonnummer waarmee u wilt deelnemen, te mailen naar wijkplatformoudgeleen@gmail.com. Na aanmelding wordt u toegevoegd aan de BuurtWhatsApp. U krijgt bericht wanneer deze operationeel is. Wij zijn ook nog op zoek naar groepsbeheerders. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u dit bij de aanmelding aangeven.

Met vriendelijke groet,

Wijkplatform Oud Geleen