Ondertunnelingen Raadskuilderweg en Lintjesweg

Onderwerp Ondertunnelingen Raadskuilderweg en Lintjesweg
Sittard—Geleen, 14 februari 2019

Geachte mevrouw of meneer‚

ProRail en de gemeente Sittard-Geleen hebben samen onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op de onbewaakte spoorwegovergangen Raadskuilderweg en Lintjesweg in Geleen. Uit het onderzoek is gebleken dat voor beide locaties de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel de meeste veiligheid biedt. In deze brief informeren
wij u over deze keuze.

3 varianten

Voor beide spoorwegovergangen zijn 3 varianten onderzocht:

  • de spoorwegovergang weghalen;
  • beveiliging met automatische halve overwegslagbomen (een AHOB-installatie);
  • de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel.

Gekozen variant

Voor beide spoorwegovergangen is gekozen voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel. Dit is de meest veilige én de meest duurzame maatregel. Bij de Raadskuilderweg wordt ook de veiligheid van de oversteekplaats op de Westelijke Randweg verbeterd middels een fiets- en voetgangerstunnel.

Uitvoering van de plannen

Voordat we zo’n ingrijpende verandering in een landelijk gebied mogen doen moet het bestemmingsplan gewijzigd te worden. De verwachting is dat het bestemmingsplan medio 2019 kan worden vastgesteld.

Ook start begin 2019 de procedure voor de keuze van een aannemer, dat is een officieel aanbestedingstraject en duurt enkele maanden.

De werkzaamheden zullen onder regie van ProRail uitgevoerd worden en naar verwachting kan ProRail begin 2020 starten met de (voorbereidende) werkzaamheden. De werkzaamheden (van voorbereiding tot en met uitvoering) zullen in 2020 en 2021
plaatsvinden.

Zodra de aannemer voor de werkzaamheden bekend is, zal er een informatieavond worden gehouden. De aannemer zal dan uitleg over de uitvoering geven en eventuele vragen beantwoorden.

Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,