Resultaten inwonerspeiling 2022

Wat doen we met de resultaten van de inwonerspeiling?

De resultaten van de tweejaarlijkse inwonerspeiling zijn bekend. De peiling die door meer dan drieduizend inwoners is ingevuld, geeft inzicht in wat zij belangrijke thema’s vinden. Het gaat dan om prettig wonen, voorzieningen, zorg en welzijn, veiligheid, duurzaamheid en de gemeentelijke dienstverlening. Ook geven inwoners aan meer betrokken te willen worden bij gemeentelijke plannen en willen ze zelf ideeën kunnen inbrengen. Met de uitkomsten gaan we met inwoners, ondernemers en partners aan de slag.

Samen in gesprek

Vanaf dit najaar gaan we met inwoners, ondernemers en partners kijken wat de peiling zegt over hun wijk of dorp. Waar zien we verbeterpunten en waar kunnen we samen acties op uitzetten? De inwonerspeiling is daarmee een goed begin om samen te komen ‘van cijfers tot actie’. Iedereen kan meedoen in de bijeenkomst. Datums van de bijeenkomsten en aanmelden voor uw eigen wijk kan via www.metsittardgeleen.nl/inwonerspeiling   

We starten met twee bijeenkomsten in november, en gaan dan vanaf januari door met de andere tien gebieden in onze gemeente. De bijeenkomsten worden voorbereid door de stadsdeelmanagers. Zij bekijken welke wijken of kernen gezamenlijk optrekken en zoeken zo alvast verbinding met partners die acties mee kunnen aanpakken. Denk aan jongerenwerkers, mensen van het groenonderhoud of vrijwilligers van de buurtpreventieteams.

Positieve trend cijfers

Inwoners ruim tevreden over hun leven in Sittard-Geleen

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer 7,7 voor hun levensgeluk op dit moment.
In vergelijking met 2020 is dit licht gestegen. Toen gaf men gemiddeld een 7,6. Ook de eigen gezondheid wordt gewaardeerd met een ruime voldoende, inwoners geven hiervoor gemiddeld een 7,4. Sittard-Geleen scoort hiermee vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Waardering voor alle gemeentelijke inspanningen licht gestegen 

Alle inspanningen van de gemeente worden gemiddeld beoordeeld met een 6.
De hoogste waardering is er voor het cluster Born, Buchten, Holtum, Hondsbroek met een 6,3. De laagste waardering krijgt Lindenheuvel met een 5,6. In 2020 werden de inspanningen van de gemeente voor haar inwoners gemiddeld gewaardeerd met een 5,6.

Inwoners vinden het prettig wonen in Sittard-Geleen

Inwoners geven het cijfer 7,7 voor de mate waarin men prettig woont in Sittard-Geleen. Dit is gestegen in vergelijking met 2020, toen gaven inwoners gemiddeld een 7,3. Het hoogste cijfer wordt gegeven binnen het cluster Guttecoven, Limbricht, Einighausen. Hier geeft men gemiddeld een 8,3. Het laagste cijfer wordt gegeven in Lindenheuvel, een 6,6.

Vertrouwen in bestuur is gestegen

Het vertrouwen in het bestuur van Sittard-Geleen is gestegen is ten opzichte van 2020.
Het percentage dat veel vertrouwen in het gemeentebestuur heeft is gestegen met 3,6 %. Het aantal inwoners dat aangeeft weinig vertrouwen in ons bestuur te hebben, is gedaald. 

Kijk voor de volledige resultaten op Inwonerspeiling 2022 – Met Sittard-Geleen 

Vindt u het leuk om aan de slag te gaan met de resultaten van de inwonerspeiling? Meldt u zich dan aan voor de bijeenkomst in uw wijk via deze link.

www.metsittardgeleen.nl/inwonerspeiling