Uitnodiging Oud-Geleen historische kern

Een deel van Oud-Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte gaan we binnenkort aan de slag met het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. In dit plan wordt ingegaan op hoe de openbare ruimte binnen het beschermd dorpsgezicht ontwikkeld kan worden.

In dit plan wordt ingegaan op hoe de openbare ruimte binnen het beschermd dorpsgezicht ontwikkeld kan worden. Met het plan wordt de basis gelegd voor thema’s als groen, water, verkeersafwikkeling, parkeren, verblijven, verlichting, wonen en economie.

Samen met inwoners en ondernemers van Oud-Geleen is gesproken over hoe de historische kern van Oud-Geleen en de inrichting van de openbare ruimte ervaren wordt. Ook is samen gekeken naar wat beter kan of anders moet. Deze aandachtspunten zijn meegenomen bij het opstellen van het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. Op dinsdag 8 oktober om 19.00 uur wordt dit Masterplan gepresenteerd in het Hubertushuis, Jan Willenstraat 1 te Geleen. Na de presentatie is gelegenheid om samen te praten over het Masterplan. De bijeenkomst duurt van 18.45 uur tot 21.30 uur.