Wijkverpleegkundige Anja de Bie

Wijkverpleegkundige: preventie en advies

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Anja Debie, wijkverpleegkundige preventie en advies voor Geleen.

Ik beweeg me in Geleen als spil en vorm de “ogen en oren”.

U kunt een beroep op mij doen als het gaat over zorg en voor advies die niet medisch of verpleegkundig van aard zijn. Mogelijk heeft u vragen over (mantel)zorg, begeleiding, deelname aan activiteiten of psychische ondersteuning? Of wilt u weten wie u kan ondersteunen bij uw administratie en/of huishouden? Als spil in de wijk kan ik snel schakelen en doorverwijzen naar de juiste personen.

Mocht uw situatie of die van een naaste of buurtbewoner aandacht verdienen, aarzel dan niet en neem contact met mij op.

Na overleg met u, kom ik op huisbezoek en tijdens een gesprek kijken we waar steun of extra aandacht nodig is. Ik breng samen met u de thuissituatie in kaart. We inventariseren welke vormen van ondersteuning er zijn vanuit uw eigen omgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld familie, vrienden of medebewoners uit uw wijk. In samenspraak met u kijken we naar de mogelijkheden.

Wilt u meer weten?

Mijn telefoonnummer is 088-118 4558.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.