Geen wijkkrant in april

Door de Lock-down ten gevolge van het Coronavirus, lukt het ons niet om een nieuwe wijkkrant voor april a.s. samen te stellen.Het verenigingsleven en overige activiteiten staan op nul, zijn geannuleerd waardoor er weinig valt te vermelden.Hopelijk kunnen we weer een wijkkrant samenstellen voor oktober dit jaar.Mocht u hiervoor een artikel, mededeling of andere kopij willen inzenden dan kant dat tot 1 september 2021