Masterplan Openbare Ruime Oud-Geleen

Werkgroep Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen aan de slag!

In mei organiseerde de gemeente en bureau VERBEEK een startbijeenkomst over de aanpak voor het ‘Masterplan openbare ruimte beschermd dorpsgezicht Oud-Geleen’. Uit de aanwezigen is een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep denkt mee over de toekomst van de historische kern van Oud-Geleen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook kijken ze samen naar wat beter kan of anders moet. Deze aandachtspunten worden meegenomen bij het opstellen van het Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen. Op 28 mei wandelde de werkgroep door Oud-Geleen. Diverse onderwerpen werden aangekaart, waaronder de historie van Oud-Geleen, de relatie met de Keutelbeek, maar ook problemen als wateroverlast, een hoge parkeerdruk en de verkeersdoorstroming.

 Masterplan1

Intussen hebben de gemeente en bureau VERBEEK niet stilgezeten. De input van de bewoners en de werkgroep is geanalyseerd en wordt verwoord in een eerste visie voor de inrichting van de openbare ruimte in Oud-Geleen. In november  vindt een brainstormsessie plaats met de werkgroep.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente. Als u op www.sittard-geleen.nl bij Zoeken: ‘Historische kern, Oud-Geleen’, intikt komt u meteen op de juiste pagina terecht.