Oproep Buurtpreventie

Gezocht mensen die mee willen doen met buurtpreventie!

wiltu ook wonen in een veilige buurt, waar bewoners oog hebben voor elkaar en de problemen in hun omgeving? Zet u hier dan actief voor in en doe mee aan buurtpreventie in uw buurt.     Er zijn al whatsapp groepen actief binnen de wijken Oud Geleen, Haesselderveld, Janskamperpark en Daniken. Het verschil tussen beide preventies is dat een whatsapp groep communiceert met een smartphone en de buurtpreventie zichtbaar rondloopt door de wijken.

Klink hier voor de wijkindeling !

Binnen de Gemeente Sittard-Geleen zijn er een 5-tal buurtpreventie groepen actief.

Zie persbericht:

Persbericht Sittard-Geleen, 22 april 2016 – Vandaag, ruim een jaar na de oprichting van het Buurtpreventieteam Geleen Zuid/ Kluis, onthulde burgemeester Sjraar Cox een bord op de hoek van de Frans Erenslaan/ Kluis. Het bord geeft aan dat er een buurtpreventieteam actief is in deze wijk. Bij gelegenheid van de onthulling kijkt het team terug op een succesvol eerste jaar. Sindsdien zijn er in Sittard-Geleen vijf Buurtpreventieteams bij gekomen.

Buurtpreventieteams signaleren onveilige situaties maar ook verdachte situaties en bijvoorbeeld zaken in de openbare ruimte die verbetering behoeven. De buurtpreventieteams werken ook preventief. Ze geven aan bewoners voorlichting over brand- of inbraakpreventie. Deze teams zijn extra ogen en oren in de wijk, waarmee zij bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en betrokkenheid in hun wijk. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners.

Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en andere partners.

Wat levert buurtpreventie op?

Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners.

Buurtpreventie werkt…

De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen in andere gemeenten, zoals de gemeente Bergen op Zoom. Vaak zitten de successen al in kleine aanpassingen of veranderingen. Met buurtpreventie op straat neemt ook duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in andere gemeenten met buurtpreventieteams minder vernielingen, minder overlast van jongeren en minder inbraken vastgesteld. Buurtpreventieteams werken ook preventief. Ze geven aan bewoners voorlichting over brandpreventie of wijzen schoolgaande jeugd op het belang van verkeersveiligheid. Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt ook dat zij sinds hun deelname aan buurtpreventie meer betrokken zijn bij hun buurt. Buurtpreventie bevordert ook de sociale contacten in de wijk.

Indien interesse meldt u zich dan aan!

Buurtwhatsapp@wijkplatformoudgeleen.nl