Project Oranjelaan – Stand van zaken

Reconstructie Oranjelaan en omgeving, hoever zijn we?

Op 26 september is fase 3 gestart. In deze fase is het Stationsplein, de Oranjelaan en een gedeelte van de Oranjehof aan de beurt. Het Stationsplein en de helft van de Oranjelaan is nu afgesloten. De werkzaamheden verlopen  voorspoedig. Al heeft de aannemer  ook last van het landelijke tekort aan bestratingspersoneel en dat leidt soms tot vertraging van de werkzaamheden.

Wateroverlast Peschstraat

De overstortput bij het voetgangerstunneltje in de Bergstraat is aangepast. In de overstortput is de drempel verlaagd. Daardoor is het risico van water op straat bij een zware bui een stuk kleiner. Dit is één van de maatregelen die nodig zijn om de wateroverlast in o.a. de Peschstraat op te lossen.

ProjectOranjelaan1
Werkzaamheden in de overstortput

Blijft u alstublieft uw snelheid matigen? Er zijn veel mensen aan het werk om uw straat op te knappen.

ProjectOranjelaan2