Over het Wijkplatform

Het wijkplatform
Vestigt de aandacht van inwoners, gemeentebestuur en professionele organisaties op onderwerpen die van belang zijn voor hen die voor het merendeel een adres hebben met postcode 6166. Tevens probeert het platform wijkbewoners te betrekken bij allerlei onderwerpen. Door het verzamelen van informatie is het platform in staat adviserend op te treden. Door overleg houden bestuur en leden van het wijkplatform een vinger aan de pols waar het gaat om het bewaken van de belangen van de wijkbewoners. Ook draagt het platform bij aan de uitvoering en de begeleiding van allerlei activiteiten.


Overleg
Het platform bestaat uit bestuur en leden die minstens 5 keer per jaar bij elkaar komen.
Aan tafel zitten dan bestuur met de leden, overigens allen wijkbewoners, de wijkwethouder, stadsdeelmanager,  stadsdeelcoördinator, wijkagent en op afroep andere partijen zoals, Beter Wonen, Zo Wonen,  Partners In Welzijn etc.
De combinatie van deze partijen maakt het mogelijk problemen onder de aandacht te brengen, zodat oplossingen snel gerealiseerd kunnen worden.


Alle hulp is welkom
Om als wijkplatform goed te kunnen functioneren zijn vrijwilligers noodzakelijk.
Bent u enthousiast geworden bij het lezen van alle informatie op deze website en wilt u een positieve bijdrage leveren aan het reilen en zeilen binnen uw wijk, meldt u dan aan als lid van het platform.
Wilt u deelnemen in een werkgroep of op afroep beschikbaar zijn voor het helpen organiseren van activiteiten?

© Wijkplatform Oud-Geleen 2019