Opheffing Wijkplatform Oud-Geleen Haesselderveld

Helaas hebben wij gezamenlijk als bestuur besloten om de stichting Wijkplatform Oud-Geleen Haesselderveld Janskamperpark op te heffen en daarbij dus ook deze site op Facebook.

Er is een oproep gedaan in de wijkkrant waarin de vraag voor nieuwe bestuursleden, omdat de voorzitter en secretaris en een ander bestuurslid hun zitting in het bestuur wilden beëindigen. Deze oproep heeft niet geleid tot de vereiste drie bestuursleden volgens de oprichtingsstatuten en heeft geleid tot de unanieme beslissing die de huidige bestuursleden te weten Jannie Wiskerke, Joep Jorissen, Peter Brouwer, Leonne Salden, Dave Simons, en Theo kloet tijdens deze vergadering moeten nemen:

Het formele besluit tot Ontbinding van de Stichting Wijkplatform Oud Geleen.

Het afwezige bestuurslid Dave Simons heeft deze keuze vooraf aan vergadering per mail bevestigd.

Reden: Sinds de oprichting 11-04-2007 met als activiteit omschrijving : het behouden van leefbaarheid in het betreffende stadsdeel zijn er door de technische ontwikkelingen efficiëntere middelen ontstaan om deze leefbaarheid in stand te houden. Het bestuur ziet geen reden om daarvoor het wijkplatform te laten voortbestaan.