Dag van de wijk 2017

Dag van de Wijk d.d. 29 oktober 2017

De door het Wijkplatform georganiseerde Dag van de Wijk mag als geslaagd worden beschouwd. Vooral dankzij de bezoekers die van jong tot oud deze dag bezochten.

De optredens van verschillende verenigingen en de vele stands van organisaties laten zien dat er een rijk verenigingsleven in Oud Geleen is en dat er een groot aanbod van gezondheid-, welzijns- , sport- en culturele organisaties is.

Evaluatie bij de deelnemers leert ons dat er nog verbeterpunten zijn voor een volgende keer die wij als Wijkplatform dan zeker mee zullen nemen.

De foto’s geven een impressie van de Dag van de Wijk.