Leden Dagelijks Bestuur en Groot Wijkplatform

Leden Dagelijks Bestuur en Groot Wijkplatform

 Jannie Wiskerke  Voorzitter, Wijkkrant  Dagelijks bestuur  j.wiskerke1@kpnplanet.nl  046-4755689
 Joep Jorissen  Vice Voorzitter, wijkkrant  Dagelijks bestuur  avanderfeesten@home.nl  06-54396632
 Theo Kloet  Secretaris  Dagelijks bestuur  t.kloet@kpnplanet.nl  046-4748522
 Dave Simons  Lid Dagelijks Bestuur, Website-Beheerder  Dagelijks bestuur  daglsimons@gmail.com  06-15078587
 Miranda Janssen-Smeets  Lid Dagelijks Bestuur,
Buurtvereniging Norbertijnenstraat, Wijkkrant
 Dagelijks bestuur  miranda.janssensmeets@ziggo.nl  046-4750770
 Peter Brouwer  Lid Dagelijks Bestuur, Buurtvereniging Schuttersplein  Dagelijks bestuur  pmmf@online.nl  06-20665283
 Lei Verheijen  Lid Dagelijks Bestuur  Dagelijks bestuur  LeoEnJokeverheijen@gmail.com  046-4750870
 Leonne Salden  Lid Dagelijks Bestuur  Dagelijks bestuur  leonnesalden@kpnmail.nl  06-53330866
         
 Arno Gorissen  Wijkcoƶrdinator Gemeente Sittard-Geleen  Groot Wijkplatform    
 Eugene Lebon  Stadsdeelmanager Gemeente Sittard-Geleen  Groot Wijkplatform    
 Leon van der Pluijm  Wijkagent Politie Limburg-Zuid  Groot Wijkplatform    
 Brenda Seeger  PIW-WM Groot  Groot Wijkplatform    
 Ramon Dierx  Woonconsulent ZoWonen  Groot Wijkplatform    
 Denise Maas  Woonconsulent Woonpunt  Groot Wijkplatform    
 Zef Willems  Voorzitter BOC Paterskerk  Groot Wijkplatform